ตั้งคณะที่ปรึกษาเพื่อระบุความมีชีวิตรอดของแผน pragmatic play